TGIRL推女神20160609Sandy39PSandy推女神X-TGIRL

TGIRL推女神20160609Sandy39PSandy推女神X-TGIRL

上为末,每服三钱,好酒空心调下利去水三五次,其肿自消。气盛少食加麦芽、砂仁、山楂。

其人必面色黄瘦,肌腹消削,腹大如斗,揆所由来,必素与鬼交,或入神庙而兴云雨之思,或游山林而起交感之念,皆能召祟成胎。夫胞损宜用补胞之药,何以反用补气血之药也?

合香薷饮服好。 一方治挟血成窠囊,心下痞者。

夫破伤皮肤,尚可完补,岂破在腹内者,独不可治疗? 凡积聚之脉实强者生,沉小者死。

收膜汤中参用,白术白芍当归同。气不能成块,在中为痰饮,在上为食积,在左为血积。

眉批∶病愈后当节饮食,戒辛热之物,调养脾土。况老年肾脏真水既虚,邪水乘之而为湿热,以作腰痛,足痿,痰唾,消渴,小便不禁,淋闭等记,非桂附之温散而能治之乎。

Leave a Reply