No2939女神Cherry绯月樱私房浴室性感红色蕾丝内衣配黑丝裤袜诱惑写真51P绯月樱秀人网

No2939女神Cherry绯月樱私房浴室性感红色蕾丝内衣配黑丝裤袜诱惑写真51P绯月樱秀人网

先用人参白虎汤,次服苍术白虎汤。服清心保肺三剂,竟过三日,生气复来,清肃令行,热氛自退,知饥欲食,胃气渐醒,神识渐清,溲浑尚赤,导赤保肺,犀角清心以逼丁邪返丙归壬,溲清则愈。

肝主于筋,而风气自甚。重者蕴热沉沉,昼夜如卧灰火中,谓之热瘴。

非固也,诚以医之为道,贵能观虚实,辨阴阳,其理甚微,其效甚捷。阴阳两不足之人,分两平用,彼此不偏,此立法之苦心,亦变通之道。

七情之扰,重在何处,即伤在何处,随其所伤而调之便了,此论外感、内伤之把握也。因示其所著《医略》一书。

阳不调之人,用此方,桂、甘、姜、枣宜重,稍加白芍以敛阴;阴不调之人,芍药、甘、枣宜重以调阴,少加桂以宣阳。方用补血汤、独参汤,或参枣汤亦可,补血、独参二汤,解见上。

 伏火说所论各点,妙喻精义,别开生面,其他医家少有论及。 夫桂枝辛温,能化膀胱之气,茯苓、白术,健脾除湿。

Leave a Reply